CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TIẾN TIẾN PHÁT

Danh Sách Tin Tuyển Dụng

Nhân viên Kinh Doanh
  • Số lượng: 20 nam. 20 nữ
  • 40-100 triệu
  • Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang
Hạn nộp: 2021-10-31
Ứng tuyển ngay
Trưởng phòng Kinh Doanh
  • Số lượng: 2
  • Cố định 12-18 triệu/tháng
  • Cần Thơ
Hạn nộp: 2022-01-01
Ứng tuyển ngay
Cộng tác viên
  • Số lượng: Không giới hạn
  • 80-100 triệu
  • Cần Thơ
Hạn nộp: 2022-01-01
Ứng tuyển ngay
background

Danh sách tin tuyển dụng

Môi trường làm việc năng động sáng tạo, chuyên nghiệp

×